WORD WORLD

Több mint 1500 angol magyar szópárt tartalmazó, tematikus szókincsbővítő játék.

A játék rendszeres használtával bővül:
 • az aktív szókincs,
 • az új szavak ismerete,
 • beszélgetésre alkalmas témakörök.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • angol szótanulás
 • megfigyelőképesség
 • vizuális figyelem
 • térbeli tájékozódás
Interaktív játékunk az angol szókincs fejlesztésére ajánljuk. A fontos angol szavak elmélyítése és gyakoroltatása a cél. A játék összeillő párok megtalálásán alapszik. Az angol szavak magyar megfelelőjét kell megkeresni. A játék elindítása után, kiválasztható a fogalmak száma, a játék nehézségi szintje és az adott téma szavai.

Flashcard játékmód egy tanulást támogató beállítás. Tanulókártyák jelennek meg online. A már tanult szavakhoz van lehetőség visszatérni. A cél az aktív szókincs bővítése.

A játékban szereplő témakörök: Könnyű szint:
 • Colours and shapes
 • Fruits and vegetables
 • Free time ands sports
 • Animals
 • Numbers
Közepes szint:
 • Food and eating
 • Art and music
 • Family members
 • Mood and feelings
 • House and furniture
Nehéz szint:
 • Travelling and traffic
 • School and work
 • Nature and weather
 • Daily routine – daily life
 • Health problems
 • Shopping and services
A játék használata közben a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális memória
 • téri orientáció
 • szem – kéz koordináció
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • angol szókincs

Megjelent kártyajátékként is!

Több mint 1500 angol magyar szópárt tartalmazó, tematikus szókincsbővítő kártyajáték.