WELT WORT

Több mint 1500 német magyar szópárt tartalmazó, tematikus szókincsbővítő játék.
A játék rendszeres használtával bővül:
 • az aktív szókincs,
 • az új szavak ismerete,
 • beszélgetésre alkalmas témakörök.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • angol szótanulás
 • megfigyelőképesség
 • vizuális figyelem
 • térbeli tájékozódás
Interaktív játékunkat a német szókincs fejlesztésére ajánljuk. A fontos német szavak elmélyítése és gyakoroltatása a cél. A játék összeillő párok megtalálásán alapszik. A német szavak magyar megfelelőjét kell megkeresni. A játék elindítása után, kiválasztható a fogalmak száma, a játék nehézségi szintje és az adott téma szavai.

Flashcard játékmód egy tanulást támogató beállítás. Tanulókártyák jelennek meg online. A már tanult szavakhoz van lehetőség visszatérni. A cél az aktív szókincs bővítése.

A játékban szereplő témakörök:
Könnyű szint:
 • Farben und Formen
 • Früchte und Gemüse
 • Freizeit und Sport
 • Tiere
 • Zahlen
Közepes szint:
 • Essen
 • Kunst und Musik
 • Familienmitglieder
 • Stimmung und Gefühle
 • Haus und Möbel
Nehéz szint:
 • Reisen und Verkehr
 • Schule und Arbeit
 • Natur und Wetter
 • Tagesablauf und Alltag
 • Gesundheitsprobleme
 • Einkaufen und Service
A játék használata közben a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális memória
 • téri orientáció
 • szem – kéz koordináció
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • angol szókincs