VARÁZSTOJÁS

Diszkalkuliásoknak hasznos fejlesztőeszköz. Matematika órákra ajánljuk.
Hiánypótló játék a helyiértékes-rendszer felépítésének szemléltetésére:
 • mennyiségek leolvasása, „leltározás”,,
 • mennyiségek létrehozása, „fordított leltár”.
KOROSZTÁLY

6-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • fogalmi gondolkodás
 • matematikai készségek
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • formaészlelés
A játék óvodás és iskoláskorú, tipikus és atipikus fejlődésű gyerekek számára készült, matematikai képességeik fejlesztésére. Célja a helyi értékes rendszer szemléltetése, megértésének elősegítése, használatának gyakorlása hétköznapi példákon keresztül.

A játék a tízes tojástartó-dobozok elvén működik:
 • Kezdő szinten
  Lehetőséget ad a tojások rakosgatására. Cél, hogy megteljen a tojástartó, a doboz, rekesz, raklap. A gyerekek, miközben számolgatnak, pótlásokat végeznek, átélhetik a célirányos tevékenység örömét és szokják a tízes csoportokat.

 • Haladó szinten kétféle tevékenység választható
  – A tojás-készlet leltározása: A leltározás helyi érték-táblázatban történik, legnagyobbtól a legkisebb helyi érték felé haladva. Műveletenként ellenőrzés, visszajelzés történik, több sikeres megoldás dicséretet, csillagot érdemel.
 • – A megadott tojásmennyiség megjelölése: Egy, tíz, száz, ezer, tízezer darab tojást tartalmazó dobozok, ládák sorában lehet jelölni a látott számnak megfelelően. A sorok elején levő gombbal a javítás, újragondolás lehetősége is adott. A játékot megelőző nehézségi szint és a számkör-választás teremti meg a differenciálás lehetőségét.

  A játék során a következő képességek, készségek fejleszthetők:
  • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
  • vizuális figyelem
  • szem-kéz koordináció
  • koncentráció
  • szabálytudat, szabálykövetés
  • síkbeli tájékozódás
  • általános ismeretek
  • problémamegoldó gondolkodás
  • matematikai készségek
  • formaészlelés
  • fogalmi gondolkodás, következtetések