Varázstojás

Varázstojás

BD-TO0127

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

  • fogalmi gondolkodás
  • matematikai készségek
  • szabálytudat, szabálykövetés
  • formaészlelés

További előnyök:

  • síkbeli tájékozódás
  • általános ismeretek
  • szem-kéz koordináció
  • problémamegoldó gondolkodás

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

A játék óvodás és kisiskolás korú, tipikus és atipikus fejlődésű gyerekek számára készült, matematikai képességeik fejlesztésére. Célja a helyi értékes rendszer szemléltetése, megértésének elősegítése, használatának gyakorlása. Több nehézségi fokozat is elérhető. A sikeres megoldást az állatok vidáman ünneplik. A játék használatával a gyerekek biztosabban eligazodnak a helyi értékes rendszerben, könnyebben megértik az egy-és többjegyű számok írásmódját. Diszkalkuliásoknak különösen ajánlott.