Varázstojás

Varázstojás

BD-TO0127

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 6 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • fogalmi gondolkodás
 • matematikai készségek
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • formaészlelés

További előnyök:

 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • betűk, számok felismerése
 • koncentráció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • problémamegoldó gondolkodás
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

A játék óvodás és kisiskolás korú, tipikus és atipikus fejlődésű gyerekek számára készült, matematikai képességeik fejlesztésére. Célja a helyi értékes rendszer szemléltetése, megértésének elősegítése, használatának gyakorlása. Több nehézségi fokozat is elérhető. A sikeres megoldást az állatok vidáman ünneplik. A játék használatával a gyerekek biztosabban eligazodnak a helyi értékes rendszerben, könnyebben megértik az egy-és többjegyű számok írásmódját. Diszkalkuliásoknak különösen ajánlott.