VÁNDOR CSIGA

Az applikáció a főnevek csoportosítását szemlélteti és gyakoroltatja játékos formában.
Az applikáció kedvez:
 • a tulajdonnevek helyesírásával kapcsolatos szabályok alkalmazásának,
 • főnevek csoportosításának,
 • köznév és tulajdonnév felismerésének szócsoportokban.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • nyelvhelyesség
 • kreativitás
 • feladatmegoldás
 • gondolkodási képesség

FŐNEVEK CSOPORTOSÍTÁSA

Az applikáció a főnevek csoportosítását szemlélteti és gyakoroltatja játékos formában. A játékban két nagy csoporton belül találhatóak alcsoportok. Közneveket és tulajdonneveket csoportosíthatnak a tanulók. A köznév és tulajdonnév felismerése szócsoportokban.

A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. A tulajdonnevek helyesírásával kapcsolatos szabályok alkalmazása különböző írástevékenységekben. A fő tevékenység adott szavak csoportokba sorolása és rendszerezése.

Fogalmak: köznév, tulajdonnév.

Fejlesztési területek:
 • matematikai kompetencia: az osztályozás képessége
 • anyanyelvi kommunikáció
 • tudatosság a szabályalkalmazásban
 • anyanyelvi kommunikáció: kreatív nyelvhasználat