Tünemény sütemény

Tünemény sütemény

BD-TO0120

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • síkbeli tájékozódás
 • betűk, számok felismerése
 • matematikai készségek
 • formaészlelés

További előnyök:

 • változatos játékmódok
 • megfigyelőképesség
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

A játék a formaészlelés, formadifferenciálás gyakorlására használható. Óvodás és kisiskolás korú, tipikusan és atipikusan fejlődő gyermekek fejlesztésére egyaránt javasolt. Diszlexia, diszkalkulia esetén ajánlott. Célunk a számjegyekkel, betűkkel, formákkal való kapcsolat javítása, erősítése, felismerésük gyakorlása változatos játékszituációban.