Tünemény sütemény

Tünemény sütemény

BD-TO0120

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

  • síkbeli tájékozódás
  • betűk, számok felismerése
  • matematikai készségek
  • formaészlelés

További előnyök:

  • koncentráció
  • téri orientáció
  • szem-kéz koordináció
  • szabálytudat, szabálykövetés

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

A játék a formaészlelés, formadifferenciálás gyakorlására használható. Óvodás és kisiskolás korú, tipikusan és atipikusan fejlődő gyermekek fejlesztésére egyaránt javasolt. Diszlexia, diszkalkulia esetén ajánlott. Célunk a számjegyekkel, betűkkel, formákkal való kapcsolat javítása, erősítése, felismerésük gyakorlása változatos játékszituációban.