TRANSPORT ABC

Az ABC betűi közt való természetes mozgás és eligazodás begyakorlását segítő alkalmazás.

A játék rendszeres használata támogatja a gyerekeket:
 • az angol ABC eszköz-szintű használatának gyakorlásában,
 • magán- és mássalhangzók magabiztos beazonosításában.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • angol betűrend
 • megfigyelőképesség
 • vizuális figyelem
 • térbeli tájékozódás
Angol nyelvű applikációnk segítséget nyújt azoknak a gyerekeknek, akiknek könnyebb szemléltetéssel és tevékenykedtetéssel tanulni az angol ABC betűrendjének sorrendjét. Célja az ABC betűi közt való természetes mozgás, eligazodás elősegítése begyakorlása.

A játék során, sorba kell rendezni a betűket, vagy a sorból hiányzó betűket a megfelelő helyre kell tudni helyezni. Ezzel gyakorolhatja az angol ABC – rendjét, az adott betűnek megfelelő ABC–szakaszt.

A játék rendszeres használata támogatja a gyerekeket az angol ABC eszköz – szintű használatának gyakorlásában, valamint a magán- és mássalhangzók magabiztos beazonosításában.

Választható játékmódok és nehézségi szintek:
 1. letters: Az autók felpakolása az autószállító vonatra az ABC betűrendnek megfelelően. Választható, hogy egymást követő vagy random betűk kerüljenek-e behelyettesítésre.
 2. traveller: Az utas megfelelő helyre történő beültetése a jegyén szereplő betű szerint. Beállítható a vagonok és a betű intervallumok száma.
 3. abc: Az ABC betűire kell a megfelelő sorrendben kattintani. Választható a betű adatbázis (minden betű, csak mással- vagy magánhangzók) és az időmérő vagy az időmentes játékmód. Különlegessége, hogy párban is játszható.
A játék során fejlődő képességek:
 • nyelvi kompetenciák
 • vizuális észlelés
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció
 • téri orientáció
 • szem–kéz koordináció
 • koncentráció
 • munkamemória
 • problémamegoldó képesség
 • nyelvi készségek

Megjelent kártyajátékként is!

Az ABC betűi közt való természetes mozgás és eligazodás begyakorlását segítő kártyajáték.