TÖRTÉNETEK

Történetmesélésre motiváló interaktív játék óvodás és kisiskolás gyermekek számára.

A játék hétköznapi képsorokon keresztül alkalmat ad:
 • beszélgetésre és érvelésre,
 • beszédfejlesztésre,
 • gondolkodási műveletek megfigyelésére.
KOROSZTÁLY

3-10 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • szeriális orientáció
 • szókincsbővítés
 • döntési képesség
 • ok-okozati összefüggések felfedezése
Interaktív fejlesztőjátékunk a történetmesélésben nyújt segítséget óvodás és kisiskolás gyermekek számára. Hasznos lehet a fogalmazástanítás előkészítésében, sőt lehetőséget ad a gyermek gondolkodásának, beállítódásának megfigyelésére is.

A játék két részből áll:
 • egyrészt: képek időrendi sorrendbe állítása a feladat (3 nehézségi szinten) Ebben a részben hibamentes beállításnak megfelelően újra megjelenik a feladatsor, ha nem helyes a képsorrend.
 • másrészt: a kialakult történet folytatása egyéni elgondolásnak megfelelően (3 lehetséges képből választhat a játékos)
A beépített motiváció az, hogy lejátszódik a „kisfilm”, a játékos által kiválasztott befejezéssel, ez azonnali visszajelzés, megerősítés a megoldás sikerességéről.

A játék mindkét része alkalmat ad a beszélgetésre, az érvelésre, a beszédfejlesztésre, a gondolkodási műveletek megfigyelésére. A képsorok a hétköznapi élet eseményeit ábrázolják. Tartalmaznak állatvédelemmel kapcsolatos történeteket is, lehetőséget adva a továbbgondolkodásra, a környezeti nevelésre.

Milyen képességek fejlődése várható a játék során?
 • szeriális orientációs képesség fejlesztése
 • fogalmazási képesség fejlesztése
 • döntési képesség
 • analóg és fogalmi gondolkodás fejlesztése
 • ismeret- és szókincsbővítés
 • figyelem, koncentráció fejlesztése
 • érzelmek azonosítása, arckifejezések megfigyelése
 • ok-okozati összefüggések felfedezése
 • hétköznapi élethelyzetek elemzése