TOLDALÉK BUBORÉK

A játék célja a toldalékos főnevek helyesírásának gyakoroltatása, kérdőszavak segítségével.
Az applikáció kedvez:
 • a szótő felismerésének,
 • a szótő és toldalékok jelölésének ismeretének,
 • szavak toldalékos alakjának alkotásának,
 • kérdőszavak és a toldalékok összefüggésének felfedezésének.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • helyesírási készség
 • gondolkodási képesség
 • kreativitás
 • szókincsbővítés

TOLDALÉKOK HELYESÍRÁSA

A játék célja a toldalékos főnevek helyesírásának gyakoroltatása, kérdőszavak segítségével.

A játék olyan fontos nyelvtani elemeket gyakoroltat, mint:
 • szótő felismerése
 • toldalékok jelölése
 • helyesírási probléma felismerése
 • jelölés gyakorlása szóelemzés segítségével
Az applikáció rávilágít a toldalékok szerepére beszédünkben. A játékban feltett kérdésre az adott válaszok közül, helyesen toldalékolt szavakat kell kiválasztani. Továbbá fontos, hogy önállóan felismerje és elkülönítse a szavakban a szótövet és a toldalékot.

Játékmódok:
 1. Rákérdezés: Feltett kérdésekre kell a megfelelő válaszra rákattintani.
  Beállítási lehetőségek:
  • 3 lehetőség közül lehet megjelölni a jó választ
  • 4 lehetőség közül lehet megjelölni a jó választ
  • 5 lehetőség közül lehet megjelölni a jó választ
  • 6 lehetőségközül lehet megjelölni a jó választ

 2. Párosítás: A kérdőszavakhoz tartozó válaszokat kell kiválasztani és párosítani kell őket.
  Beállítási lehetőségek a szavak száma szerint:
  • 4 szópár
  • 5 szópár
  • 6 szópár

 3. Toldalék: Ki kell jelölni a toldalékkal ellátott szavak szótövét.
  Beállítási lehetőségek:
  • 3 lehetőség közül kell megjelölni a jó választ
  • 4 lehetőség közül kell megjelölni a jó választ
  • 5 lehetőség közül kell megjelölni a jó választ
  • 6 lehetőség közül kell megjelölni a jó választ
Fejlesztési területek:
 • helyesírás biztonságának megalapozása
 • a nyelvi elemzési készségek fejlesztése
 • megtanulja alkalmazni a helyesírási szabályokat
 • tanult nyelvtani fogalmak felismerése