TELITALÁLAT

Az olvasási készség és a gondolkodási műveletek fejlesztésére alkalmas játék. Autizmus-barát.

A játék célja:
 • fogalmi gondolkodás fejlesztése,
 • élőlényekről, tárgyakról meglévő ismeretek felhasználása,
 • különböző pályák, nehézségi szintek kipróbálása.
KOROSZTÁLY

3-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • szókincsbővítés
 • szövegértés
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
Fogalomrendszerünk jól szervezett, ha a mindennapi életben azonosítani tudjuk egy-egy adott tárgy, élőlény fontos jellemzőit és meghatározzuk, hogy melyik kategóriába tartozik. Szükséges ismernünk azt is, hogy mint a kategória tagja, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Autista és/ vagy megkésett beszédfejlődésű gyermekeknél ezek a folyamatok általában nehezítettek. Nekik ajánljuk e játékot a kategorizálás folyamatának könnyítésére, fogalmi rendszerük bővítésére,gondolkodásuk fejlesztésére.

Célja:
Megtanítani, gyakoroltatni a gyerekekkel a fogalmak több aspektusát. Segíteni őket abban, hogy azonosítsák a dolgok érzékelhető tulajdonságait /szín, méret, íz, anyag…/, milyen osztályba, csoportba, felsőbb fogalom alá sorolhatók, mire használhatók, milyen részeik vannak. Fontos, hogy azonosítani tudják az élőlények jellemző tulajdonságait, felismerjék fő testtájaikat, osztályukat, csoportjukat.

A játék sikeressége azzal mérhető, ha a gyerekek képesek lesznek tanórai és kortársak között folyó beszélgetésbe aktívan bekapcsolódni, mert több oldalról is képesek szemlélni az általuk megismert élőlényeket, tárgyakat.

Milyen képességeket fejleszt?
 • általános ismeretek
 • vizuális észlelés, diszkriminálás
 • problémamegoldó gondolkodás
 • fogalmi gondolkodás, következtetések
 • beszédészlelés, beszédmegértés