Telitalálat

Telitalálat

BD-TO0115

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • szókincsbővítés
 • szövegértés
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs

További előnyök:

 • változatos játékmódok
 • hibamentes tanulás lehetősége
 • koncentráció
 • fogalmi gondolkodás
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • logikus gondolkodás
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

Az autista és/vagy megkésett beszédfejlődésű gyermekeknek nehézséget okoz a kategorizálás folyamata. Fogalmi rendszerük bővítésére, gondolkodásuk fejlesztésére, vizuális és auditív figyelmük fejlesztésére ajánljuk e játékot. A tárgyak, élőlények tulajdonságainak, részeinek, funkcióinak megismerése, tanulása történik játékos formában több aspektusból. A különböző nehézségi szintek lehetővé teszik a játék széleskörű használatát. A hibamentes tanulás lehetősége adott, biztosítja a játék örömét, fenntartja a motivációt. A játék sikeressége azzal mérhető, ha a gyerekek képesek lesznek beszélgetésbe aktívan bekapcsolódni, mert több oldalról is képesek szemlélni az általuk megismert élőlényeket, tárgyakat.