Telitalálat

Telitalálat

BD-TO0115

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

  • szókincsbővítés
  • szövegértés
  • szabálytudat, szabálykövetés
  • relációs szókincs

További előnyök:

  • síkbeli tájékozódás
  • fogalmi gondolkodás
  • általános ismeretek
  • problémamegoldó gondolkodás

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

Az autista és/vagy megkésett beszédfejlődésű gyermekeknek nehézséget okoz a kategorizálás folyamata. Fogalmi rendszerük bővítésére, gondolkodásuk fejlesztésére, vizuális és auditív figyelmük fejlesztésére ajánljuk e játékot. A tárgyak, élőlények tulajdonságainak, részeinek, funkcióinak megismerése, tanulása történik játékos formában több aspektusból. A különböző nehézségi szintek lehetővé teszik a játék széleskörű használatát. A hibamentes tanulás lehetősége adott, biztosítja a játék örömét, fenntartja a motivációt. A játék sikeressége azzal mérhető, ha a gyerekek képesek lesznek beszélgetésbe aktívan bekapcsolódni, mert több oldalról is képesek szemlélni az általuk megismert élőlényeket, tárgyakat.