TEKNŐS MÓKA

A szófajok felismerését, megnevezését, gyakorlását támogató játék.
Az applikáció kedvez:
 • a szófajok megfigyelésének,
 • ismeretanyag elmélyítésének,
 • a szófajok helyes használatának a beszédben,
 • a szófajok szerepének megfigyelésének.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • helyesírás kialakítása
 • gondolkodási képesség
 • megszerzett tudás alkalmazása
 • nyelvi tudatosság fokozása

SZÓFAJOK CSOPORTOSÍTÁSA

A szófajok gyakorlását támogató játék. A játék célja a szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában, szócsoportokban. Az applikáció használata során, megindul a tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer kialakítása a szófajok körében. A játék a nyelvi tudatosság fokozását segíti elő. Alkalmas továbbá az önállóságra nevelésre szabályalkalmazásban és a tanult ismeretek felhasználásában.

A játékban gyakorolható szófajok:
 1. Főnév
 2. Melléknév
 3. Névmás
 4. Ige
 5. Számnév
Játékmódok:
 1. Megjelölt szófajú szavakat kell kiválogatni a felsoroltakból
 2. Kijelölt szavakat kell besorolni több kategória közül a megfelelőbe
Beállítható nehézségi szintek:
 1. Könnyű: 10 választási lehetőség
 2. Közepes: 12 választási lehetőség
 3. Nehéz: 15 választási lehetőség
Kategóriák:
 • 2 kategória: 2 szófajcsoportba kell besorolni a szavakat
 • 3 kategória: 3 szófajcsoportba kell besorolni a szavakat
 • 4 kategória: 4 szófajcsoportba kell besorolni a szavakat
 • 5 kategória: 5 szófajcsoportba kell besorolni a szavakat
Fejlesztési területek:
 • anyanyelvi kommunikáció: írásrutin és helyesírás kialakítása
 • gondolkodási képesség
 • megszerzett tudás alkalmazása
 • nyelvi tudatosság fokozása