TEKNŐS MÓKA

A szófajok felismerését, megnevezését, gyakorlását támogató játék.
Az applikáció kedvez:
  • a szófajok megfigyelésének,
  • ismeretanyag elmélyítésének,
  • a szófajok helyes használatának a beszédben,
  • a szófajok szerepének megfigyelésének.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
  • helyesírás kialakítása
  • gondolkodási képesség
  • megszerzett tudás alkalmazása
  • nyelvi tudatosság fokozása

SZÓFAJOK CSOPORTOSÍTÁSA

A szófajok gyakorlását támogató játék. A játék célja a szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában, szócsoportokban. Az applikáció használata során, megindul a tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer kialakítása a szófajok körében. A játék a nyelvi tudatosság fokozását segíti elő. Alkalmas továbbá az önállóságra nevelésre szabályalkalmazásban és a tanult ismeretek felhasználásában.

A játékban gyakorolható szófajok:
  1. Főnév
  2. Melléknév
  3. Névmás
  4. Ige
  5. Számnév
Játékmódok:
  1. Megjelölt szófajú szavakat kell kiválogatni a felsoroltakból
  2. Kijelölt szavakat kell besorolni több kategória közül a megfelelőbe
Beállítható nehézségi szintek:
  1. Könnyű: 10 választási lehetőség
  2. Közepes: 12 választási lehetőség
  3. Nehéz: 15 választási lehetőség
Kategóriák:
  • 2 kategória: 2 szófajcsoportba kell besorolni a szavakat
  • 3 kategória: 3 szófajcsoportba kell besorolni a szavakat
  • 4 kategória: 4 szófajcsoportba kell besorolni a szavakat
  • 5 kategória: 5 szófajcsoportba kell besorolni a szavakat
Fejlesztési területek:
  • anyanyelvi kommunikáció: írásrutin és helyesírás kialakítása
  • gondolkodási képesség
  • megszerzett tudás alkalmazása
  • nyelvi tudatosság fokozása