SZÓSZIGET

Betűzés és szóalkotás, akár multiplayer módban.
Összekevert betűkből értelmes angol szavak kirakása:
 • különböző nehézségi szinteken,
 • a szavak betűzésével,
 • új szavak megismerésének lehetősége.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • szem- és kézkoordináció
 • munkamemória
 • szókincs
 • magyar nyelvi kompetenciák
A Szósziget applikáció bővíti a szókincset. A játék menete, összekevert betűkből kell értelmes szót kirakni. A betűk helyes sorrendbe tételével egy értelmes szót kapunk.

Általánosságban a gyerekek, azokat a szavakat ismerik, amelyikek az érdeklődési körüknek megfelelő. A játék segítségével megismerkedhet olyan szavakkal kifejezésekkel, amik ezen a körön kívül esnek, így az aktív és passzív szókincsük is fejlődik. Bővül az aktív szókincs, a tanult szavakat használata és a passzív szókincs, az értett szavak száma.

A játékot lehet egyedül és párban is játszani. A páros játékmódban 30 másodperc áll rendelkezésre, hogy helyes sorrendbe rendezzék a betűket. Az nyer, aki több csillagot gyűjt össze.

Nehézségi szintek:
 • Könnyű: 4–6 betűs szavak
 • Közepes: 7–9 betűs szaval
 • Nehéz: 10, vagy 10 – nél több betűs szavak
A szintek beállítása után megválaszthatjuk, hogy kiválasztható, hogy hány betű legyen megadva az új szóban:
 • Könnyű: 0–2
 • Közepes: 0–3
 • Nehéz: 0–3
A játékban szerepelnek olyan funkció gombok, mint:
 • betűcsere
 • segítség kérés
 • összekevert betűk más sorrendjének kérése
Fejlesztési területek:
 • vizuális észlelés
 • vizuális memória
 • vizuális szerialitás
 • szem-kéz koordináció
 • munkamemória
 • szókincs
 • magyar nyelvi kompetenciák