SZÓPÓTLÓ

Egyéni fejlesztésre, versengésre is alkalmas, izgalmas anyanyelvi játék.

Szóalkotó játék:
 • egy/kétjátékos beállítás,
 • szavak alkotása szótagok pótlásával,
 • szóhosszúság, szófaj beállítható.
KOROSZTÁLY
8-14 év
KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális szerialitás
 • analízis-szintézis
 • kudarctűrő képesség
 • szabálytudat, szabálykövetés

FORMA- ÉS SZÁMPÁROSÍTÁS

A játék az olvasási kedv erősítésére, az olvasás, a szótagolás pontosságának javítására szolgál. Lehetőséget biztosít a figyelemfejlesztésre, szókincsbővítésre, a szófajok gyakorlására is. Újdonság a versengés élményét biztosító játékmenet, ahol több játékos (csapat) mérheti össze tudását.

A játék indításakor a következő beállítási lehetőségek között választhatunk:
 1. egy játékos vagy több játékos játsszon
 2. ecset, ceruza vagy vonalzó legyen a játék megjelenése
 3. két vagy három szótagú szavakat rakjunk ki
 4. főnevek, melléknevek vagy igék jelenjenek meg
A beállításokat követően az a feladatunk, hogy a felajánlott szótagokból választva egészítsük ki a megjelenő hiányos szót. A sikeres megoldás után kis csillagot, öt megoldás után nagy csillagot szerezhetünk.

Minden feladványnak van legalább egy megoldása. Ha a játék esetleg nem engedi a kiválasztott szótagot adott helyre tenni, annak az lehet az oka, hogy van másik jó válasz is, érdemes tovább keresni. A magyar nyelv annyira gazdag, sokszínű, hogy a játék során előfordulhatnak nem várt, de jó megoldások, variációk is.

A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
 • vizuális figyelem
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • síkbeli tájékozódás
 • vizuális szerialitás
 • munkamemória
 • általános ismeretek
 • problémamegoldó gondolkodás
 • kudarctűrő képesség