SZÓKERESŐ

Diszlexiásoknak, diszgráfiásoknak ideális választás.
A hangoztatás, szótagolás, összeolvasás játéka:
 • egymás után felvillanó betűk/szótagok összeolvasása – a szó felismerése, megjelölése,
 • választható szófaj, hosszúság.
KOROSZTÁLY

6-12 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • kreativitás
 • szókincsbővítés
 • téri orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
Interaktív fejlesztőjátékunk az összeolvasás, a szótagolás gyakorlását célozza mézeskalács-formák segítségével. Az analízis-szintézis képességének fejlesztését teszi lehetővé: diszlexia, diszgráfia esetén hasznos segítséget nyújthat.

A feladat a betűnként/szótagonként megjelenő szavak felismerése, kiválasztása 6 szó közül.

Három helyes válaszért jár egy kis csillag. Egy játékmenet öt kis csillag megszerzéséig tart.

A választható szófajok
 • ige
 • főnév
 • melléknév
 • + lehetőség: értelmetlen szavak
Játékmód választása:
 • betűk
 • szótagok
A nehézségi fokozatok, a betűk száma a szavakban:
 • könnyű: 2-4 betű
 • közepes: 5-7 betű
 • nehéz: 8-12 betű
A Beállításokban választható:
 • Az időzítés: 1-2-3 mp (eddig látható egy-egy betű)
A játék sokrétűen alkalmazható az olvasás gyakorlására, szókincsbővítésre, az időzítés változtatásával a munkamemória fejlesztésére, tollbamondásra is. A játék használata során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
 • vizuális memória
 • vizuális szerialitás
 • formaészlelés
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • anyanyelvi készségek
A játék indításakor adott sorrendben kijelölődnek egy szó betűi: sötétebb színű lesz a mézes színe, megtelik színnel a rajta lévő betű. Ezt a szót választja majd ki 3-4-5-6 közül.