Szókereső

Szókereső

BD-TO0140

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 6 - 12

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • kreativitás
 • szókincsbővítés
 • téri orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

További előnyök:

 • anyanyelvi készségek
 • síkbeli tájékozódás
 • szókincsbővítés
 • betűk, számok felismerése
 • különböző nehézségű feladatok
 • időbeli és síkbeli tájékozódás
 • vizuális figyelem

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

Interaktív fejlesztőjátékunk az összeolvasás, a szótagolás gyakorlását célozza mézeskalács-formák segítségével. Az analízis-szintézis képességének fejlesztését teszi lehetővé: diszlexia, diszgráfia esetén hasznos segítséget nyújthat. A feladat a betűnként/szótagonként megjelenő szavak felismerése és kiválasztása.