SZÓBOGARÁSZÓ

Tanórára, fejlesztő foglalkozásra ideális választás. Megfelelő beállítással diszlexiásoknak ajánlott.

Olvasójáték:
 • alak-háttér megkülönböztetés gyakorlása,
 • eltérő hosszúságú szavak,
 • választható szófajok, nehézségi szintek, időzítés.
KOROSZTÁLY

6-12 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • anyanyelvi készségek
 • megfigyelőképesség
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
Interaktív fejlesztőjátékunk célja az alak-háttér megkülönböztetés erősítése, otthoni gyakorlása, a tanórák, fejlesztő foglalkozások során a tanulók motiválása, differenciált fejlesztése.

„A fontos információk kiválasztásához szükséges a biztos alak–háttér megkülönböztetés. Azért kell, hogy a gyermek el tudjon vonatkoztatni a zavaró körülményektől, meg tudja különböztetni az alakot a háttértől. Ennek hiánya okozza a figyelem elterelődését, elvonja a figyelmet az olvasott szövegről, tekintete ugrál a sorok között.”

A feladat vonalháló mögött előbukkanó szavak felismerése, kiválasztása 4-5-6 szó közül. Három helyes válaszért jár egy kis csillag. Egy játékmenet öt kis csillag megszerzéséig tart.

A választható vonalháló mintája lehet:
 • Pókháló /légy/
 • Méhsejt /méh/
 • Firka /katicabogár/
Nehézségi fokozatok:
 • könnyű: kevés vonal, kontrasztos megjelenésű szó, négy szó közül választhat
 • közepes: több vonal, kisebb kontraszt a szónál, öt szó közül választhat
 • nehéz: még több vonal, foltok is, közelít a szó és a háttér színe, hat szó közül választhat
Szavak hosszúsága:
 • rövid: kettő-három betű
 • közepes: négy-öt betű
 • hosszú: hat-hét betű
 • extra hosszú: nyolc-tíz betű
A Beállításokban választható:
Az írásmód:
 • nagybetűs
 • kisbetűs
Az időzítés:
 • nem tűnik el a minta-szó
 • eltűnik a minta 3, 6, 8, 10 mp múlva
A játék sokrétűen alkalmazható az olvasás gyakorlására, szókincsbővítésre, az időzítés bekapcsolásával a munkamemória fejlesztésére, versengésre is.

A játék használata során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
 • vizuális memória
 • alak-háttér megkülönböztetés
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • anyanyelvi készségek
 • formaészlelés
Felhasznált források:
 • Hanák Zsuzsanna tanulmány
 • Szókészlet-forrásként: Hargitai Katalin: Módszertani kézikönyv a Játék tankönyvekhez Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2010.