Szóbogarászó

Szóbogarászó

BD-TO0138

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 6 - 12

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • anyanyelvi készségek
 • megfigyelőképesség
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

További előnyök:

 • vizuális memória
 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • szókincsbővítés
 • betűk, számok felismerése
 • koncentráció
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • munkamemória

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

Interaktív fejlesztőjátékunk célja az alak-háttér megkülönböztetés erősítése, otthoni gyakorlása, a tanórák, fejlesztő foglalkozások során a tanulók motiválása, differenciált fejlesztése. A játék sokrétűen alkalmazható az olvasás gyakorlására, szókincsbővítésre, az időzítés bekapcsolásával a munkamemória fejlesztésére, versengésre is.