SZÁMTÖMB

Diszkalkuliásoknak hasznos fejlesztőeszköz lehet. Tanórai, fejlesztőmunkához is ajánljuk.

Klasszikus memóriajáték:
 • nyílt/lefordított lapos beállítás,
 • tanulókártya funkcióval a gyakorláshoz,
 • számjegyek, mennyiségek/számnevek párosítása,
 • beépített segítség lehetősége.
KOROSZTÁLY

6-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
A gyakorló- és memóriajáték a számokkal való pozitív kapcsolat kialakítására, megerősítésére alkalmas. Lehetőséget ad az alapvető matematikai ismeretek felelevenítésére, elmélyítésére. A nehézségi fokozatok megfelelő megválasztásával a játékos motivált marad, átélheti a sikerélményt, önbizalma erősödhet. A differenciálás lehetőségét biztosítja az, hogy ugyanazon játékon belül a különböző képességű játékosok is megtalálják a számukra megfelelő kihívást.

A játék a klasszikus memóriajáték alapelvén működik. Két alaptípusban használható: egyszerűbb, felfordított lapos és szokásos, lefordított lapos formában.

A felfordított lapokat tartalmazó formája alkalmat ad:
 • a számjegyek számjegyekkel való egyeztetésére,
 • a számjegyek, mennyiségek, számnevek egyeztetésére, felismerésének gyakorlására.
A játék lefordított lapokat tartalmazó formája ugyanezen feladatok mellett a memóriafejlesztésre is lehetőséget nyújt.

A számkör-választás lehetősége adott: 0-10-ig a kezdő, 0-50-ig a közepes, 0-100-ig a haladó szinten.

A párok mennyisége is beállítható (3-6-ig).

A hibamentes tanulás eszközeként időzített segítség vehető igénybe, hogy a játékos a frusztráció lehetőségét elkerülve sikerélményhez juthasson. Fontos feladatunk azonban, hogy kikapcsoljuk a segítséget, amint azt látjuk, hogy a játékosunk önállóan is boldogul.

A játék használata során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
 • vizuális memória
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • formaészlelés
 • szövegértés