SZÁMTALÁLAT

Diszkalkuliásoknak is ajánljuk. Matematika órák színesítésére, önálló tanuláshoz ideális játék.
Gondolkodtatás, változatos feladatközlés:
 • nyitott mondatok, relációk, műveletek,
 • megoldások kiválasztása, azonnali visszajelzés,
 • beállítható nehézségi fokozat.
KOROSZTÁLY

6-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • problémamegoldó gondolkodás
 • vizuális figyelem
A játék a számolási készség sokoldalú, változatos fejlesztését teszi lehetővé. A feladatok megjelenése, megfogalmazása folyamatosan változik, ami a játékos figyelmét, motivációs szintjét fenntartja, gondolkodásának rugalmasságát elősegíti.

Elsősorban alsó tagozatosoknak ajánljuk, de a számolási rutin fejlesztésére, időméréssel versengésre a felső tagozatban is használható.

A választható számkörök: 10-es, 50-es, 100-as számkör.

Számkörönként 3 nehézségi fokozat érhető el, ezek különböző feladattípusokat tartalmaznak.
 • könnyű: relációk, egyes, tízes számszomszédok, helyi értékes meghatározások
 • közepes: alapműveletek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás /pótlással is/
 • haladó: vegyes feladatok, műveletek több taggal is
Az alapműveletek gyakorlása, a jellel megadott, vagy szövegesen megfogalmazott relációk értelmezése, a számok helyi érték szerinti felismerése mind a játékosok feladata. A feladat megoldását a táblán megjelenő 6 szám közül kell kiválasztania a játékosnak. A megoldása helyességéről azonnal meggyőződhet, hiszen csillagot csak jó válasz esetén kap.

Annak érdekében, hogy a sikerélmény biztosítható legyen az ő számukra is, diszkalkuliásoknak leginkább az alapozó, könnyű fokozatok rendszeres használatát, begyakorlását javasoljuk mielőtt a közepes és haladó fokozatokkal találkoznak.

A játék használata során a következő képességek fejlődésére van lehetőség:
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
 • vizuális figyelem
 • szem-kéz koordináció
 • relációs szókincs
 • szókincsbővítés
 • koncentráció
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • problémamegoldó gondolkodás
 • szövegértés
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek

Megjelent kártyajátékként is!

Diszkalkuliásoknak is ajánljuk. Matematika órák színesítésére, önálló tanuláshoz ideális játék.