SPELLING

Az angol helyhatározó szavak magabiztos használatát elősegítő applikáció.
Aranyos cicák segítségével:
 • a helyhatározó szavakkal való ismerkedés,
 • a többi tárgyhoz való viszony meghatározása,
 • szókincsbővítés.
  KOROSZTÁLY

  7-14 év

  KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
  • vizuális észlelés
  • vizuális memória
  • angol szókincs
  • idegen nyelvi kompetenciák
  Angol szókincset fejlesztő játék. A játék menete, összekevert betűkből kell értelmes angol szót kirakni. A betűk helyes sorrendbe tételével egy értelmes angol szót kapunk.

  Általánosságban a gyerekek, azokat a szavakat ismerik, amelyikek az érdeklődési körüknek megfelelő. A játék segítségével megismerkedhet olyan angol szavakkal kifejezésekkel, amik ezen a körön kívül esnek, így az aktív és passzív szókincsük is fejlődik. Bővül az aktív szókincs, a tanult szavakat használata és a passzív szókincs, az értett szavak száma.  A kihívás nélküli tanulás nem könnyíti az idegen nyelv elsajátítását, hanem nehezíti. Ez azt jelenti, hogyha egy szó jelentése nem egyértelmű, ne a szótárt hívjuk segítségül. A játékot lehet egyedül és párban is játszani. A páros játékmódban 30 másodperc áll rendelkezésre, hogy helyes sorrendbe rendezzék a betűket. Az nyer, aki több csillagot gyűjt össze.

  Nehézségi szintek:
  • Könnyű: 4 – 6 betűs szavak
  • Közepes: 7 – 9 betűs szaval
  • Nehéz: 10, vagy 10 – nél több betűs szavak
  A szintek beállítása után megválaszthatjuk, hogy kiválasztható, hogy hány betű legyen megadva az új szóban:
  • Könnyű: 0 – 2
  • Közepes: 0 – 3
  • Nehéz: 0 – 3
  A játékban szerepelnek olyan funkció gombok, mint:
  • betűcsere
  • segítség kérés
  • összekevert betűk más sorrendjének kérése
  Fejlesztési területek:
  • vizuális észlelés
  • vizuális memória
  • vizuális szerialitás
  • szem-kéz koordináció
  • munkamemória
  • szókincs
  • idegen nyelvi kompetenciák