SOROLÓ

Az applikáció a betűrend helyes használatát, a magán- és mássalhangzók helyes ejtését és írását támogatja.
Az applikáció kedvez:
 • a betűrend gyakorlásának,
 • a szótárhasználatnak,
 • szavak helyes ejtésének,
 • szavak helyes írásának.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • helyesírás fejlesztése
 • helyesírás alkalmazás képessége
 • megfigyelés pontossága
 • memória
Az applikáció a betűrend helyes használatát támogatja. A játék célja, gyakoroltatni a magán- és mássalhangzók helyes ejtését a szavakban, valamint a betűrend gyakoroltatása. A játék előkészíti a tájékozódást különböző lexikonokban. Azonos és különböző betűkkel kezdődő szavakat kell betűrendbe sorolni, a már magyar nyelv – és irodalom órán megismert szabályok szerint.

3 játékmód közül lehet választani:
 1. Rendezd az ABC szerint – A szavakat betűrendben kell állítani.
  Nehézségi szintek:
  • Könnyű: eltérő kezdőbetűk
  • Közepes: az első kezdőbetű azonos
  • Nehéz: az első két kezdőbetű azonos

 2. Sorrendbe állítás – A felhőkön található unikornisokat kell a szavaknak megfelelően betűrendbe tenni.
  Nehézségi szintek:
  • Könnyű: eltérő kezdőbetűk
  • Közepes: az első kezdőbetű azonos
  • Nehéz: az első két kezdőbetű azonos

 3. Melyik az első? – Ki kell választani azt a szót a felsoroltak közül, amelyik a betűrend szerint a legelső.
  Nehézségi szintek:
  • Könnyű: eltérő kezdőbetűk
  • Közepes: az első kezdőbetű azonos
  • Nehéz: az első két kezdőbetű azonos
Fejlesztési területek:
 • helyesírás fejlesztése
 • helyesírás alkalmazás képessége
 • megfigyelés pontossága
 • memória