SASLES

Aktív szókincs és a vizuális figyelem fejlesztő applikáció.
Az applikáció kedvez:
 • az aktív szókincs bővítésének,
 • a passzív szókincs fejlődésének,
 • a megfigyelőképesség fejlesztésének.
KOROSZTÁLY

6-10 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • szem-kéz koordináció
 • munkamemória
 • szókincs
 • anyanyelvi kompetenciák
Aktív szókincs – és a vizuális figyelem fejlesztő applikáció. Szavak alapján kell a képen megkeresni a szó jelentését. A játék nehézsége abban rejlik, hogy a tárgyak a képen rendezetlenül, akár egymást takarva helyezkednek el.

Általánosságban a gyerekek, azokat a szavakat ismerik, amelyikek az érdeklődési körüknek megfelelő. A játék segítségével megismerkedhet olyan szavakkal kifejezésekkel, amik ezen a körön kívül esnek, így az aktív és passzív szókincsük is fejlődik. Bővül az aktív szókincs, a tanult szavakat használata és a passzív szókincs, az értett szavak száma.

A játék célja, hogy az összes megjelenített szóhoz képet tudjanak kötni a játékosok. A szavak száma 10. A nehézségi szinteknek megfelelően, szerepelnek zavaró képek, amikhez nem tartoznak kifejezések.

A játéknak három nehézségi szintje van:
 1. Könnyű
 2. Közepes
 3. Nehéz
Fejlesztési területek:
 • vizuális észlelés
 • vizuális memória
 • vizuális szerialitás
 • szem–kéz koordináció
 • munkamemória
 • szókincs
 • anyanyelvi kompetenciák