SAJTGOLYÓ

A nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazásával, a helyesírási készség fejleszését támogató játék.
Az applikáció kedvez:
 • j és ly helyes használatának,
 • tanult helyesírási szabályok megfelelő alkalmazásának,
 • a szavakban történő j és ly betűk helyes megjelölésében.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • helyesírási készség
 • aktív szókincs fejlesztése
 • kreativitás
 • szókincsbővítés
Személyragok alkalmazását támogató applikáció. Személyragok kifejezik a cselekvő számát és személyét. A szoftver használatával mélyül az egyes és többesszám fogalma, a cselekvő számának és személyének megállapítása és a személyes névmások használata pontos megnevezés nélkül. A játékban az általános ragozáshoz tartozó szabályokat lehet gyakorolni.

A játék során megfigyelhető a személyes névmások és az igei személyragok kapcsolata. A ragos igealakok helyes írásmódja és helyes használatának kialakítása kiemelt szerepet kap az applikációban.

A játék célja adott szavak megfelelő helyre tétele a személyes névmásoknak megfelelően.

A játék lehet:
 • Beillesztős
 • Kiegészítős
Választhatunk még behelyettesítős vagy beírós feladattípust.
 • Behelyettesítős: megadott szavak kell a megfelelő személyes névmáshoz beilleszteni.
 • Beírós: megadott szavakat kell a személyes névmásnak megfelelően beírni.
Nehézségi fokozatok:
 • könnyű
 • közepes
 • nehéz
Fejlesztési területek:
 • munkamemória
 • problémamegoldó képesség
 • nyelvi készségek
 • nyelvi kompetenciák