RITMUSKOTTA

Az applikáció hasznos szerepet tölt be a programozás és a digitális kultúra tantárgy tanításakor.
Általános iskolás diákoknak ajánljuk, olyan alapfogalmak bevezetésére alkalmas, mint:
  • algoritmus,
  • utasítás,
  • problémamegoldás.
KOROSZTÁLY

6-10 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
  • vizuális figyelem
  • térbeli tájékozódás
  • algoritmikus gondolkodás
  • kreativitás
A tantárgyi kapcsolódásnak köszönhetően, a tantárgyhoz kapcsolódó célok és kompetenciák is fejlődnek az applikáció használata közben.

A játék menete:
A robot kiválasztása után, lehetőség van a differenciálásra. Az irány mutatásával könnyíthetjük a játékot, míg az irányok mutatása nélkül, nehezebb teljesíteni a feladatot.

A nehézségi szintek a feladatkártyák számát jelölik:
  • Könnyű: 2 képkártya, 2 feladat
  • Közepes: 5 képkártya, 5 feladat, 2 akadály
  • Nehéz: 10 képkártya, 10 feladat, 4 akadály
A feladat, hogy a virtuális robotot kell eljuttatni a küldetésben szereplő feladat szerint a megfelelő helyre. Az utasítások egyszerűen az előre, hátra, jobbra és balra gombok segítségével történnek. A küldetés helyes elvégzése után, csillaggal jutalmaz az applikáció.