Rejtőzködő állatok

Rejtőzködő állatok

BD-TO0105

Alapképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 10

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • megfigyelőképesség
 • téri orientáció
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

További előnyök:

 • környezetismereti alapok
 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • szókincsbővítés
 • koncentráció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • automatikus statisztika
 • különböző nehézségű feladatok
 • kézdominancia beállítás
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • formaészlelés

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

Miközben a gyermek megismeri a különböző élőhelyeket és azok állatvilágát, az applikáció fejleszti többek között a vizuális figyelmet (lényeges információk kiemelése a képekből, Gestalt-látást), a vizuális észlelést (szem-kéz koordináció, alak-háttér felismerés, a vizuális megfigyelő és elemző készséget), és a logikus-problémamegoldó gondolkodást. A szoftver tartalmaz kiegészítő információkat, szövegfelolvasót és állati hangokat.