RECHTSCHREIBUNG

Betűzés és szóalkotás németül, akár multiplayer módban.

Összekevert betűkből értelmes német szavak kirakása:
 • különböző nehézségi szinteken,
 • a szavak betűzésével,
 • új szavak megismerésének lehetősége.
KOROSZTÁLY

11-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális észlelés
 • vizuális memória
 • angol szókincs
 • idegen nyelvi kompetenciák
Német szókincset fejlesztő játék. A játék menete, összekevert betűkből kell értelmes német szót kirakni a betűk helyes sorrendbe tételével.

Általánosságban a gyerekek, azokat a szavakat ismerik, amelyikek az érdeklődési körüknek megfelelő. A játék segítségével megismerkedhet olyan német szavakkal kifejezésekkel, amik ezen a körön kívül esnek, így az aktív és passzív szókincsük is fejlődik. Bővül az aktív szókincs, a tanult szavakat használata és a passzív szókincs, az értett szavak száma. A kihívás nélküli tanulás nem könnyíti az idegen nyelv elsajátítását, hanem nehezíti. Ez azt jelenti, hogyha egy szó jelentése nem egyértelmű, ne a szótárt hívjuk segítségül.

A játékot lehet egyedül és párban is játszani. A páros játékmódban 30 másodperc áll rendelkezésre, hogy helyes sorrendbe rendezzék a betűket. Az nyer, aki több csillagot gyűjt össze.

Nehézségi szintek:
 • Könnyű: 4-6 betűs szavak
 • Közepes: 7-9 betűs szaval
 • Nehéz: 10, vagy 10-nél több betűs szavak
A szintek beállítása után megválaszthatjuk, hogy kiválasztható, hogy hány betű legyen megadva az új szóban:
 • Könnyű: 0-2
 • Közepes: 0-3
 • Nehéz: 0-3
A játékban szerepelnek olyan funkció gombok, mint:
 • betűcsere
 • segítség kérés
 • összekevert betűk más sorrendjének kérése
Fejlesztési területek:
 • vizuális észlelés
 • vizuális memória
 • vizuális szerialitás
 • szem-kéz koordináció
 • munkamemória
 • szókincs
 • idegen nyelvi kompetenciák