PRESENT

Angol életszerű mondatok segítségével az egyszerű és a folyamatos jelen idő gyakorlása.
A simple present és a present continuous igeidők használatának gyakorlása:
 • a megfelelő segédidék használata,
 • mondat helyességének eldöntése,
 • a kivételek és szabályok szemléltetése.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • idegen nyelvi kompetenciák
 • munkamemória
 • problémamegoldó képesség
 • nyelvi készségek
A present simple és persent continuous igeidők leggyakoribb használatait, a kivételek és szabályok szemléltetésére kialakított applikáció. Célja a present simple és persent continuous igeidők gyakorló programnak, hogy valós, életszerű példamondatok alapján sajátítsák el a diákok az angol nyelvet. Fejleszti az olvasott szövegértést, a nyelvhelyességet, az íráskészséget és a beszédkészséget.

A játék rendszeres használata támogatja a gyerekeket az angol nyelv nyelvtanának megismerésében és magabiztos tudásában.

Három játékmód közül választhat a felhasználó:
 1. Adott mondatba 1 szót kell beilleszteni
 2. Adott mondatról el kell dönteni, hogy Present Simple, vagy Present Continuous
 3. Adott mondatról el kell dönteni, hogy helyes vagy helytelen
Nehézségi szintek beállításával, a kiválasztandó szavak mennyisége változik:
 • 3 választási lehetőség
 • 4 választási lehetőség
 • 5 választási lehetőség
 • 6 választási lehetőség
A játék során fejlődő képességek:
 • nyelvi kompetenciák
 • téri orientáció
 • szem–kéz koordináció
 • koncentráció
 • munkamemória
 • problémamegoldó képesség
 • nyelvi készségek