PLURALS

Játék az angol egyes és többes számú főnevekkel, rendhagyó és hagyományos alakokkal.
Angol főnevek többes számának gyakorlása:
 • flashcard vagy beírós játékmód,
 • rendhagyó és hagyományos alakok,
 • könnyítésként beállítható a karakterszám.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • téri orientáció
 • szem- és kézkoordináció
 • munkamemória
 • angol szókincs
A megszámlálható főnevek többes száma általában -s, azonban milyen végződést kap egy szó, ha – s, – ss, – sh, – ch, és – o az utolsó betűpárja/betűje? Applikációnk erre a kérdésre ad választ. A játék segítségével megtanulhatják a tanulók a többes szám képzését. Angol szókincsük és tudásuk játszva fejlődik. Első játékmód tanulókártyákat tartalmaz, amely segítségével a főnevek többes számát tanulhatják és mélyíthetik el a diákok.

Választási lehetőség ebben a játékmódban a tanulókártyák száma:
 • 2 kártya
 • 4 kártya
 • 6 kártya
Gépelős játékmódunkban egy adott főnév többes számú alakját kell begépelni. Két nehézségi szint közül lehet választani:
 1. Mutasd, hogy hány betűből áll
 2. Ne mutasd, hogy hány betűből áll
Beállítható továbbá egy játékon belüli szavak száma:
 • 3 szó
 • 6 szó
 • 9 szó
A játék használata közben a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális memória
 • téri orientáció
 • szem – kéz koordináció
 • munkamemória
 • angol szókincs

Megjelent kártyajátékként is!

Játék az angol egyes és többes számú főnevekkel, rendhagyó és hagyományos alakokkal.