PLACCS

Matematika órái gyakorláshoz készült látványos játék.

Matematikai képességfejlesztő játék, melynek célja:
 • a bontás és pótlás műveletének gyakorlása,
 • az egyenlőtlenséget tartalmazó nyitott mondatok értelmezése és megoldása,
 • a logikus gondolkodás fejlesztése.
KOROSZTÁLY

6-12 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • problémamegoldó gondolkodás
 • matematikai készségek
A játék óvodás és kisiskoláskorú, tipikus és atipikus fejlődésű gyerekek számára készült, matematikai képességeik fejlesztésére. Célja a bontás és pótlás műveletének gyakorlása, az egyenlőtlenséget tartalmazó nyitott mondatok értelmezése, megoldása,a logikus gondolkodás fejlesztése.

A helyszín egy erdei tisztás, ahol a manó különböző dolgokat fest, dea festék közben folyton kiborul, s lefolyik. Különös módon a bontás elveit követve csurog le, így ad alkalmat a számolgatásra, gondolkodásra.

Az első játékmód a látványos kedvcsináló, csak addig érdemes használni, amíg a játékos át nem látja, hogyan kell a két oldalon megjelenő számokat felhasználni ahhoz, hogy a célérték számolás nélkül is elérhető legyen.

Minden játékrész öt kis csillag megszerzéséig, a motivációs üzenet és a nagy csillag megjelenéséig tart.

A játék során az alábbi játékmódok választhatók:
 • Adott célérték megjelölése:
  Itt az a feladat, hogy a festékes vödrön látható számnak megfelelő értékű számokat jelöljön meg a játékos az alul lévők közül. Az azonos sorban látható számok egyszerre nem választhatók ki.

 • Adott értéknél több/ kevesebb megjelölése:
  A manó vödrén ott a feladat: az adott számnál kisebb, vagy nagyobb értéket kell megjelölni az alsó sorokból.

 • Leltározás, a hiányzó értékek pótlása, majd a célérték elérése
  A játékos feladata a hiányzó számok pótlása, beírása a felugró számológép segítségével. Ha minden számot beírt, a jobbra fent található zöld pipával ellenőrizheti. Ezek után a célértéket kell összegyűjtenie a számok megjelölésével.
A játékot megelőző számkör-választás teremti meg a differenciálás, a feladatok fokozatos nehezítésének lehetőségét.

Választható számkörök, mint nehézségi fokozatok:
 • 10-15-ig
 • 16-99-ig
 • 100-1000-ig
A játék során a következő képességek, készségek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
 • vizuális figyelem
 • szem-kéz koordináció
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • síkbeli tájékozódás
 • problémamegoldó gondolkodás
 • matematikai készségek
 • logikus gondolodás