PICI PIAC

Memóriafejlesztésre, a tanórák színesítésére alkalmas „észkapcsoló” játék. Autizmus-barát.

Sokoldalú játék, mely alkalmat ad:
 • munkamemória fejlesztésére,
 • sorrend megjegyzésére, felidézésére,
 • időzíthető várakoztatás, rugalmas nehezítés-könnyítés, bekapcsolható segítség használatára.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • koncentráció
 • logikus gondolkodás
 • munkamemória
 • vizuális figyelem
Speciális, multidimenzionális fejlesztőjátékunkat olyan gyermekek, illetve felnőttek számára fejlesztettük ki, akikre legalább egy jellemző az alábbiak közül: az autizmus spektrum zavarral érintett; ADHD-s; vagy az agysérülést követő rehabilitációja folyik. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék memóriájukat javítani.

Központi helyszíne a piac, ahol a feladatunk: különböző dolgok összegyűjtése adott sorrendben (zöldségeket és/vagy gyümölcsöket; fagylaltokat, virágokat).

A spektrum rendkívül széles, ezért a játék is sokrétű, érdemes időt szánni a megfelelő beállítás kitapasztalására. Ennek során a játékos:
a,- választ: kér –e segítséget, ha igen, 3-4 vagy 5 másodperc múlva
b,- átgondolja, szeretne-e késleltetést (5-10-15 másodperc), vagy nem
c,- kiválasztja, miből szeretne gyűjteni (zöldség, gyümölcs, fagylalt, virág)
d,- dönt arról, hogy mekkora választékból szeretne válogatni (5-20-ig)
e,- eldönti, hány dolgot szeretne egyszerre gyűjteni (3-7-ig)
f,- megkapja a listát (hallás, vagy hallás-látás, vagy látás útján)
g,- az adott sorrendben összegyűjti a kért dolgokat
h,- siker esetén csillagot kap, téves válasz után újra próbálkozhat.

Az egyéni különbségekhez igazodva opcionális lehetőség a hibamentes tanulás. A választék észlelését (3-4-5 mp) követően megjelenik a segítség: kijelölődik a helyes megoldást jelentő elem. A hibázás lehetősége kizárt: a tévesen választott elem rezeg, de nem mozdul el.

A jobban funkcionáló játékosoknál javasolt a segítséget kiiktatni: így a hibázás előfordulhat, de a feladatot újra megkapja a helyes megoldásig.

A választandó dolgok száma egyénileg beállítható, viszont a sikeres és sikertelen válaszok számától függően a program rugalmasan növeli, illetve csökkenti ezt a számot.

Helyes válasz csak az elhangzott/látott sorrend reprodukálásával érhető el. A kérések különböző nyelvi formákat követnek, változatos nyelvi mintát biztosítva.

A feladatok végrehajtása során legnagyobb szerepe a koncentrált figyelem és a szeriális orientáció mellett a munkamemóriának van. „A szeriális orientáció a dolgok egymáshoz való viszonyának, a sorrendnek és a sorrend elemeinek egyidejű észlelését és feldolgozását jelenti. A képesség két összetevőjét (a sorozat elemeinek mennyisége és az egymásutániság sorrendje) szimultán működtetjük.” (1)

„A munkamemória egy olyan dinamikus feldolgozó rendszer, amely limitált mennyiségű információ átmeneti tárolására és feldolgozására képes,” /Kane és Engle, 2002./”Alapvető szerepe van a tanulásban, például az instrukciók követésében.„ /Engle, Carullo és Collins, 1991., Gathercole, 2008./ „A munkamemória érintettségét figyelhetjük meg… a traumatikus agysérülést elszenvedett betegek esetében.”/McDowell, Whyte és D’ Esposito, 1997./

E játék lehetőséget kínál a következő képességek optimális fejlesztésére:
 • vizuális érzékelés, észlelés
 • vizuális és auditív figyelem
 • vizuális és auditív memória
 • sorrendiség észlelése
 • szeriális orientáció
 • matematikai készségek
 • vizuális diszkrimináció
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • megfigyelőképesség
 • koncentráció
 • munkamemória kapacitásának növelése
 • szabálytudat erősödése
A játék megalkotása során arra törekedtünk, hogy a választási, beállítási lehetőségek lehetőséget adjanak a differenciált fejlesztésre, s arra, hogy minden érintett motiváltan, frusztráció nélkül, sikerélményekben bővelkedve, önbizalmát erősítve használhassa ezt a programot.

Felhasznált források:
 1. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_orientacios_kepessegek_fejl_modszertana/TANANYAG/08_4.scorml

Megjelent kártyajátékként is!

Memóriafejlesztésre, a tanórák színesítésére alkalmas „észkapcsoló” játék. Autizmus-barát.