Pici piac

Pici piac

BD-TO0114

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • koncentráció
 • logikus gondolkodás
 • munkamemória
 • vizuális figyelem

További előnyök:

 • vizuális memória
 • auditív figyelem
 • auditív észlelés, diszkrimináció
 • auditív szerialitás
 • síkbeli tájékozódás
 • narrációval is elérhető
 • változatos játékmódok
 • kreativitás
 • hibamentes tanulás lehetősége
 • szókincsbővítés
 • auditív memória
 • beszédészlelés, beszédértés
 • szövegértés
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • matematikai készségek
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • szeriális orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

Memóriafejlesztésre alkalmas izgalmas játék. Autistáknak, rehabilitáció vagy agysérülés utáni felépülés során és időseknek is kimondottan ajánlott. A piacon zöldségek, gyümölcsök, virágok és fagylaltok között lehet válogatni. Ezek megfelelő sorrendben való kosárba helyezése a feladat. A hallási figyelem és a munkamemória fejlesztése a célunk. Különböző nehézségi szintek érhetők el, az ezek közötti átjárás is biztosított. A játék során a sikeres válaszok számához igazodik a feladatok nehezítése, könnyítése. A játékmenet során kiegészítő lehetőségként választható a hibamentes tanulás, aminek segítségével a motiváció fenntartható, a frusztráció és a hibázás elkerülhető.