MŰVELETTÁBLA

Diszkalkuliásoknak hasznos fejlesztőeszköz. Tanórai, fejlesztőmunkához is ajánljuk.

Memóriajáték:
 • nyílt/lefordított lapos beállítás,
 • műveletek és az eredményeik párba rendezése,
 • tanulókártya funkció,
 • bekapcsolható időzített segítség.
KOROSZTÁLY

6-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • síkbeli tájékozódás
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • vizuális figyelem
Interaktív fejlesztőjátékunkat a négy alapművelet gyakorlására, a tanórák, fejlesztő foglalkozások során a tanulók motiválásra, differenciált fejlesztésre ajánljuk.

A játékban a nyílt lapos illetve a lefordított lapos játékmód választható.

A nyílt módban is párokat alkot a játékos. feledata, hogy megkeresse á műveletekhez tartozó eredményeket. Ez a játékmód lehetőséget nyúlt a szülő, pedagógus számára a tanulók matematikai gondolkodásának követésére, megfigyelésére, a közvetlen segítségnyújtásra, rávezetésre, gyakorlásra.

A játék lefordított lapokat tartalmazó formája ezen felül a memóriafejlesztésre is alkalmas.
 • Műveletek: összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás
 • Nehézségi szintek: kezdő /0-20-ig/, haladó /0-100-ig/
 • Párok száma: 4-6-8 pár
A feladatok egy játékon belül is nehezednek, a fejlődés lehetőségét nyújtva, fokozatosan egyre nagyobb kihívás elé állítva a játékosokat.

A hibamentes tanulás választható beállítás. Használatával a nehezebben teljesítő játékos is sikeres lesz, motivált marad a feladat során.

A logikus gondolkodást, kreativitást igénylik, a kitekintésre bátorítanak azok a feladatok, amik a szorzótábla ismeretén túlmutatnak. /12×4, 98:7/

A játék használata során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
 • vizuális memória
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • matematikai készségek
 • formaészlelés
 • logikus gondolkodás
 • kreativitás