MŰVELETALKOTÁS

Otthoni gyakorlásra, a tanórák, fejlesztő foglalkozások során a tanulók motiválására és fejlesztésére alkalmas applikáció.
A játék a műveletalkotás megsegítésére jött létre:
 • két vagy több dolog különbözőségének és azonosságának felismerését,
 • a meg- és leszámlálások cselekvését.
KOROSZTÁLY

6-9 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • számolási rutin
 • számfogalom
 • problémamegoldó készség
 • szabálytudat
Otthoni gyakorlásra, a tanórák, fejlesztő foglalkozások során a tanulók motiválására és fejlesztésére alkalmas applikáció. A játék beállításai lehetőséget adnak a differenciálásra. Választható műveletek mellett kiválaszthatjuk a számköröket és azt, hogy hány elemű műveletet szeretnénk alkotni.

Játékmódok és beállítási lehetőségeik:

1. Alkoss műveletet
 • összeadás
 • kivonás
 • összeadás és kivonás
  • egy művelet
   • számkörök (1-5, 1-10, 1-15, 1-20)
    • 2 elemű műveletek
    • 3 elemű műveletek
  • több művelet
   • számkörök (1-5, 1-10, 1-15, 1-20)
    • 2 elemű műveletek
    • 3 elemű műveletek
    • 4 elemű műveletek
2. Fordított műveletalkotás
 • összeadás
 • kivonás
 • összeadás és kivonás
  • egy művelet
   • számkörök (1-5, 1-10, 1-15, 1-20)
    • 2 elemű műveletek
    • 3 elemű műveletek
  • több művelet
   • számkörök (1-5, 1-10, 1-15, 1-20)
    • 2 elemű műveletek
    • 3 elemű műveletek
    • 4 elemű műveletek