MUSTER DETEKTIV

Német aktív szókincs és a vizuális figyelem fejlesztő applikáció.
Német szavak alapján kell a képen megkeresni a szó jelentését, miközben:
 • bővül az aktív és a passzív szókincs,
 • a játékosság által nő a motiváció.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • szem- és kézkoordináció
 • munkamemória
 • angol szókincs
 • idegen nyelvi kompetenciák
Német aktív szókincs – és a vizuális figyelem fejlesztő applikáció. Német szavak alapján kell a képen megkeresni a szó jelentését. A játék nehézsége abban rejlik, hogy a tárgyak a képen rendezetlenül, akár egymást takarva helyezkednek el.

Általánosságban a gyerekek, azokat a szavakat ismerik, amelyikek az érdeklődési körüknek megfelelő. A játék segítségével megismerkedhet olyan német szavakkal kifejezésekkel, amik ezen a körön kívül esnek, így az aktív és passzív szókincsük is fejlődik. Bővül az aktív szókincs, a tanult szavakat használata és a passzív szókincs, az értett szavak száma. A kihívás nélküli tanulás nem könnyíti az idegen nyelv elsajátítását, hanem nehezíti. Ez azt jelenti, hogyha egy szó jelentése nem egyértelmű, ne a szótárt hívjuk segítségül.

A játék célja, hogy az összes megjelenített szóhoz képet tudjanak kötni a játékosok. A szavak száma 10 darab. A nehézségi szinteknek megfelelően, szerepelnek zavaró képek, amikhez nem tartoznak német kifejezések.

A játéknak három nehézségi szintje van:
 1. Könnyű
 2. Közepes
 3. Nehéz
Fejlesztési területek:
 • vizuális észlelés
 • vizuális memória
 • vizuális szerialitás
 • szem–kéz koordináció
 • munkamemória
 • szókincs
 • idegen nyelvi kompetenciák