MOLYOLÓ

A játék kisiskolás korú gyerekek számára készült, írás-előkészítő feladatokat tartalmaz.
Az applikáció kedvez:
 • a betűk hangok hosszúságának felismeréséhez,
 • alapfogalmak tanításának (a hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag és szó),
 • a hang- és betűtanítás/tanulás támogatásának.
KOROSZTÁLY

6-12 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • olvasási készség alapozása
 • hangra bontás
 • betűfelismerés
 • emlékzet
A játék kisiskolás korú gyerekek számára készült, anyanyelvi képességek fejlesztésére. Az applikáció kedvez a helyesejtés kialakításának és olyan fogalmak tanításának, mint a hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag és szó.

Célja:
 • A hang – és betűtanítás/tanulás támogatása
 • Betűfelismerés fejlesztése
 • Betűsorból ismert betűk megkeresése
 • Magán – és mássalhangzók felismerése
 • Hangok helyének, időtartamának megfigyelése szavakban
A betűtanítási sorrendnek megfelelően négy csoportban találhatóak meg a betűk.
 1. csoport: a, i, í, m, l, o, ó, e, t, z, n, s, k, á, p, u, ú
 2. csoport: j, sz, é, v, c, h
 3. csoport: ö, ő, d, r, ü, ű, f, g, ny, cs, b
 4. csoport: ty, zs, gy, dzs, ly, dz, x, q, w, y
A következő játékmódokat lehet beállítani a játék kezdetén:
 1. Hány hangból áll
 2. Szavak megjelenítése után, meg kell határozni, hogy az adott szó hány hangból áll. Mássalhangzók és magánhangzók megszámlálására is alkalmat ad a játék. A játékmód fejleszti továbbá a megértett szavak, kifejezések integrálását a meglévő szókincsbe.
 3. Betűszámolás
 4. A megjelölt betűt/hangot kell az adott szóban kiválasztani. Megfigyelhető, hogy a tanult hang és betű, a szó elején, végén, vagy a szó közepén található.
Fejlesztési területek:
 1. Olvasási készséget megalapozó részképességek
 2. Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése
 3. Grafomotorika, vizuális figyelem fejlesztése
 4. Emlékezet fejlesztése
 5. Hangok képzési sajátosságainak megfigyelése
 6. A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése