Mérőszám

Mérőszám

BD-TO0135

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 6 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • mennyiségi összehasonlítás
 • betűk, számok felismerése
 • általános ismeretek
 • matematikai készségek

További előnyök:

 • vizuális memória
 • síkbeli tájékozódás
 • párosítás
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • fogalmi gondolkodás
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

Sokoldalú fejlesztőjátékunkat a mértékegységek otthoni gyakorlására, a tanórák, fejlesztő foglalkozások során az ismeretek bevésésére, tanulók motiválására, differenciált fejlesztésére ajánljuk. A játékban a nyílt lapos illetve a lefordított lapos játékmód választható. A feladatokban az adott mennyiség-párok egy játékon belül is többször ismétlődnek, lehetőséget adva a gyakorlásra, bevésődésre. A hibamentes tanulás választható beállítás. Használatával a nehezebben teljesítő játékos is sikeres lesz, motivált marad a feladat során.