MATEMATIKA 4. OSZTÁLY

A matematika gyakorló erősíti az önálló feladatmegoldást, elvégzése után elengedhetetlen az ellenőrzés és az értékelés. Mivel a tanulók különböző képességekkel rendelkeznek, szükség van a differenciálásra, arra, hogy személyre szabható beállítások segítségével, mindenki a saját egyéni képsességeinek megfelelően sikerélményekben gazdagon tudjon dolgozni. 

KOROSZTÁLY

9-10 év

FELADATTÍPUSOK
 • Számok írása betűvel és számmal
 • Helyiérték
 • Számegyenes
 • Összeadás
 • Kivonás
 • Törtek
 • Helyiérték
 • Páros – páratlan
 • Számsorrend
 • Írásbeli szorzás
 • Írásbeli összeadás
 • Írásbeli kivonás
 • Szabályalkotás
 • Római számok

A folyamatos feladat megoldás fontos szerepet tölt be a tananyag elmélyítésében, az egyes fogalmak, eljárások megértésében, készség szintű elsajátításában. A negyedik évfolyamos gyakorló fontos feladata a biztos műveletfogalom és számolási készség kialakítása 10 000-es számkörben. A 4. osztályos csomagunk segít a számkörbővítésben, az összeadás, kivonás, szorzás és osztás gyakorlásában, törtek fogalmának elmélyítésében, szabályalkotásban és a római számok gyakorlásában.