MATEMATIKA 2. OSZTÁLY

A tananyag feldolgozásánál nagyon fontos, hogy a gyerekek egymásra épülő kis lépésekben, alapos gyakorlás útján jussanak el a tapasztalatszerzésől a megszerzett ismeretig. A matematikai gyakorló 2. osztályosoknak az ismeretek begyakorlását szolgálja. Segítséget ad a tanítónak a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra is egyaránt. A feladatok témakörei a Kerettanterv előírásait követik. 

KOROSZTÁLY

7-8 év

FELADATTÍPUSOK
 • Fejszámolás
 • Számsorrend
 • Páros – páratlan
 • Bontás
 • Összeadás
 • Kivonás
 • Számegyenes
 • Relációk
 • Tömegmérés
 • Hosszúságmérés
 • Űrtartam

A második osztályos csomagunk, struktúrájában és módszertani elveit tekintve is folytatása az első osztályosnak. Olyan fontos témakörökben nyújtunk gyakorlási lehetőséget, mint a számkörbővítés, számok heye a számegyenesen, számok bontása, páros – páratlan fogalmának elmélyítése, műveletek ( összeadás, kivonás, szorzás, osztás), műveleti sorrendek, törtek, szabályalkotás és helyiérték. Egy témakörön belül több beállítási lehetőséget kínálunk fel. Műveletek esetében beálíthatják a pedagógusok, hogy kerek tízesekkel történjen a számolás, vagy tízesátlépéssel vagy átlépés nélküli műveletek szerepeljenek a feladatban.