MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

Az első osztályos gyakorlófeladatok a matematika törzsanyagát gyakoroltatja. Számok elhelyezése a számegyenesen, számfogalom elmélyítése, mértékegységek gyakoroltatása, sorbarendezés, páros-páratlan kapcsolatának gyakoroltatása, bontás, összeadás és kivonás tízesátlépés nélkül és tízesátlépéssel gyakoroltatása a fő célja a feladatoknak.

KOROSZTÁLY

6-7 év

FELADATTÍPUSOK
 • Fejszámolás
 • Számsorrend
 • Páros – páratlan
 • Bontás
 • Összeadás
 • Kivonás
 • Számegyenes
 • Relációk
 • Tömegmérés
 • Hosszúságmérés
 • Űrtartam

Minden feladat 5 részből áll. Az 5 feladatsor elvégzése után a program kiértékeli a tanuló teljesítményét. Vissza lehet nézni a válaszokat, a program jelöli a helyes és helytelen válaszokat, százakékos formában is. A feladatok típusától függően a tanulónak be kell írnia a helyes számot, számokat, eredményt a kitöltendő helyre. Van lehetősége a válaszokon javítani. Amennyiben átugrott egy másik fülre, utánna már nem tud javítani. Minden elvégzett feladat után egy dicsérő sárkány ugrik fel a képernyőn. A feladatok újrajátszhatóak, minden esetben egy új feladatsort kapnak a gyerekek.