ISKOLAI CSOMAGAJÁNLAT

Alsós matek gyakorló

1-4. OSZTÁLYOS MATEK GYAKORLÓ SZOFTVEREK

A matematika gyakorló feladatok a számfogalom megerősítését, a számolási készség fejlesztését szolgálják. Minden feladat a fokozatosság elve alapján épül fel. Minden kategóriában több választási lehetőség van, például, hogy átlépés nélküli vagy átlépéses műveleteket gyakoroljanak a tanulók.

Alsós matek gyakorló

1-4. osztályos matek gyakorló szoftverek

Ezekkel a gyakorló feladatokkal a tanulók munkáját könnyedén lehet ellenőrizni. Minden feladat 5 ciklusból áll. Az 5 feladat elvégzése után egy összesítő jelenik meg. Az összesítő megmutatja az összes helyes és helytelen válaszok számát és a tanuló teljesítményét százalékos formában. A feladatok elvégzése után a program színnel is jelöli a jó és rossz válaszokat. A gyerekek mindaddig amíg adott feladatról nem lépnek tovább javíthatják az eredményeket. Miközben gyakoroltató feladatok vannak egy kis sárkány folyamatosan dicséri a gyerekek teljesítményét. Kedves grafikájának köszönhetően a gyerekek játéknak foghatják fel a matematikai feladatokat. A feladattípusok osztályokra vannak lebontva az alsó tagozaton: számegyenes, sorbarendezés, páros – páratlan, bontás, műveletek, fejszámolás, mértékegységek és szabályalkotás. A feladatokat böngészőből lehet elérni.

A matek gyakorló előnyei

Korlátlan hozzáférés

Teljes intézményi hozzáférés az Ügyesedni játéktérhez - akár több osztályban is játszhatják egyszerre.

Online játéktér

Az osztályteremben, a kertben, kirándulás közben - a játékok digitális eszközökön online bárhol, bármikor elérhetőek.

Komplex fejlesztés

A teljes hozzáférés segítségével 7 különböző fejlesztési területtel az összes, tanuláshoz fontos képesség fejleszthető.

Próbaverzió

jatekter.ugyesedni.hu

Ingyenes

Online játéktér

jatekter.ugyesedni.hu

helyett*

69.900 Ft

Telepíthető verzió

szoftver

helyett*

69.900 Ft

* Egy Matek gyakorló szoftver csomagajánlaton kívüli teljes ára: br. 19.900 Ft.

ISKOLAI CSOMAGAJÁNLAT

Alsós matek gyakorló

1-4. osztályos matek gyakorló szoftverek

Kattints a játék képére, és ismerd meg bővebben a jellemzőit és próbáld ki ingyen!

Matematika 1. osztály
Matematika 2. osztály
Matematika 3. osztály
Matematika 4. osztály

Ügyesedni applikációk bemutatása

MATEK GYAKORLÓ 1. OSZTÁLY

Az első osztályos gyakorlófeladatok a matematika törzsanyagát gyakoroltatja. Számok elhelyezése a számegyenesen, számfogalom elmélyítése, mértékegységek gyakoroltatása, sorbarendezés, páros-páratlan kapcsolatának gyakoroltatása, bontás, összeadás és kivonás tízesátlépés nélkül és tízesátlépéssel gyakoroltatása a fő célja a feladatoknak.

FELADATTÍPUSOK
 • Fejszámolás
 • Számsorrend
 • Páros – páratlan
 • Bontás
 • Összeadás
 • Kivonás
 • Számegyenes
 • Relációk
 • Tömegmérés
 • Hosszúságmérés
 • Űrtartam

Minden feladat 5 részből áll. Az 5 feladatsor elvégzése után a program kiértékeli a tanuló teljesítményét. Vissza lehet nézni a válaszokat, a program jelöli a helyes és helytelen válaszokat, százakékos formában is. A feladatok típusától függően a tanulónak be kell írnia a helyes számot, számokat, eredményt a kitöltendő helyre. Van lehetősége a válaszokon javítani. Amennyiben átugrott egy másik fülre, utánna már nem tud javítani. Minden elvégzett feladat után egy dicsérő sárkány ugrik fel a képernyőn. A feladatok újrajátszhatóak, minden esetben egy új feladatsort kapnak a gyerekek.

MATEK GYAKORLÓ 2. OSZTÁLY

A tananyag feldolgozásánál nagyon fontos, hogy a gyerekek egymásra épülő kis lépésekben, alapos gyakorlás útján jussanak el a tapasztalatszerzésől a megszerzett ismeretig. A matematikai gyakorló 2. osztályosoknak az ismeretek begyakorlását szolgálja. Segítséget ad a tanítónak a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra is egyaránt. A feladatok témakörei a Kerettanterv előírásait követik. 

FELADATTÍPUSOK
 • Fejszámolás
 • Számsorrend
 • Páros – páratlan
 • Bontás
 • Összeadás
 • Kivonás
 • Számegyenes
 • Relációk
 • Tömegmérés
 • Hosszúságmérés
 • Űrtartam

A második osztályos csomagunk, struktúrájában és módszertani elveit tekintve is folytatása az első osztályosnak. Olyan fontos témakörökben nyújtunk gyakorlási lehetőséget, mint a számkörbővítés, számok heye a számegyenesen, számok bontása, páros – páratlan fogalmának elmélyítése, műveletek ( összeadás, kivonás, szorzás, osztás), műveleti sorrendek, törtek, szabályalkotás és helyiérték. Egy témakörön belül több beállítási lehetőséget kínálunk fel. Műveletek esetében beálíthatják a pedagógusok, hogy kerek tízesekkel történjen a számolás, vagy tízesátlépéssel vagy átlépés nélküli műveletek szerepeljenek a feladatban.

MATEK GYAKORLÓ 3. OSZTÁLY

A matematika gyakorló célja a matematika tantárgy iránti érdeklődés felkeltése. A gyakorló támogatja a biztos műveletfogalmat és számolási készség kialakítását az 1000-es számkörben. Matematikaórákon kiemelt jelentőségű az önálló feladatmegoldás, hiszen ez fejleszti a legeredményesebben a matemaikai gondolkodást. Ehhez elengedhetetlen, hogy a tanulók kellően motiváltak legyenek a feladatmegoldáshoz. 

FELADATTÍPUSOK
 • Számok írása betűvel és számmal
 • Helyiérték
 • Számegyenes
 • Összeadás
 • Kivonás
 • Negatív számok
 • Törtek
 • Páros – páratlan
 • Számsorrend
 • Írásbeli szorzás
 • Írásbeli összeadás
 • Írásbeli kivonás
 • Írásbeli összeadás
 • Szabályalkotás 

A feladatok készítésekor figyelembe vettük az életkori sajátosságokat. Az önellenőrzés igényének kialakításában segítséget nyújt a feladatok ellenőrzése. Minden feladat után látható, hogy mennyi helyesen megadott válasz található. A gyakorló 5 ciklus után kiértékeli a gyerekek teljesítményét. A gyakorló használatával felmérhetjük, mennyire sikerült elsajátítani a kisebb témaköröket a tanulóknak. Olyan témaköröket gyakoroltathat a program, mint a számok helye a számegyenes, helyiérték, páros – páratlan fogalma, sorbarendezés, törtek, szabály felismerés, műveletek, írásbeli műveletek és negatív számok.

MATEK GYAKORLÓ 4. OSZTÁLY

A matematika gyakorló erősíti az önálló feladatmegoldást, elvégzése után elengedhetetlen az ellenőrzés és az értékelés. Mivel a tanulók különböző képességekkel rendelkeznek, szükség van a differenciálásra, arra, hogy személyre szabható beállítások segítségével, mindenki a saját egyéni képsességeinek megfelelően sikerélményekben gazdagon tudjon dolgozni. 

FELADATTÍPUSOK
 • Számok írása betűvel és számmal
 • Helyiérték
 • Számegyenes
 • Összeadás
 • Kivonás
 • Törtek
 • Helyiérték
 • Páros – páratlan
 • Számsorrend
 • Írásbeli szorzás
 • Írásbeli összeadás
 • Írásbeli kivonás
 • Szabályalkotás
 • Római számok

A folyamatos feladat megoldás fontos szerepet tölt be a tananyag elmélyítésében, az egyes fogalmak, eljárások megértésében, készség szintű elsajátításában. A negyedik évfolyamos gyakorló fontos feladata a biztos műveletfogalom és számolási készség kialakítása 10 000-es számkörben. A 4. osztályos csomagunk segít a számkörbővítésben, az összeadás, kivonás, szorzás és osztás gyakorlásában, törtek fogalmának elmélyítésében, szabályalkotásban és a római számok gyakorlásában.