KUTYÁK ÉS IGÉK

A játék célja az igemódok gyakoroltatása alsó tagozaton.
Az applikáció kedvez:
  • a tanult igemódok megfigyelésének,
  • az igemódók könnyű megkülönböztetésének,
  • igeragozás és helyesírási készségnek,
  • gondolkodási képesség fejlesztésének.
KOROSZTÁLY

8-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
  • nyelvhelyesség
  • kreativitás
  • szókincs
  • gondolkodási képesség