KUTYÁK ÉS IGÉK

A játék célja az igemódok gyakoroltatása alsó tagozaton.
Az applikáció kedvez:
 • a tanult igemódok megfigyelésének,
 • az igemódók könnyű megkülönböztetésének,
 • igeragozás és helyesírási készségnek,
 • gondolkodási képesség fejlesztésének.
KOROSZTÁLY

8-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • nyelvhelyesség
 • kreativitás
 • szókincs
 • gondolkodási képesség
A játék célja az igemódok gyakoroltatása alsó tagozaton. A tanult igemódok megfigyelését, igeragozási és helyesírási alkalmazását támogató szoftver. Az applikáció használata során, könnyen megkülönböztethetővé válik a három igemód egymástól.
 1. kijelentő
 2. feltételes
 3. felszólító
Két játékmód közül lehet választani:
 1. kutya etetés: Ebben a játékmódban a kiválasztható:
  • igemód szerinti játék: kijelölhetjük, hogy melyik igemódnak megfelelően kell csoportosítani a szavakat. (kijelentő, kérdő, felszólító, random)
  • személyes névmások szerinti játék: kijelölhetjük, hogy melyik személyes névmásnak megfelelően kell csoportosítani a szavakat.
    A játékmódokban nehézségi szintek is beállíthatók:
  • Könnyű: 12 szó közül kell kiválasztani a megfelelőt
  • Közepes: 15 szó közül kell kiválasztani a megfelelőt
  • Nehéz: 18 szó közül kell kiválasztani a megfelelőt
    5 hibázási lehetőség van.
 2. játékszortírozás: Feltételes, felszólító és kijelentő igemódban lévő igéket kell csoportosítani. 5 hibázási lehetőség van. 18 db szót kell a megfelelő csoportba rendezni.
Fejlesztési területek:
 • nyelvhelyesség
 • kreativitás
 • anyanyelvi kompetencia: feladatmegoldás
 • gondolkodási képesség