Környezetünk hangjai

Környezetünk hangjai

BD-TO0106

Alapképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 10

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • auditív figyelem
 • auditív észlelés, diszkrimináció
 • auditív szerialitás
 • formaészlelés

További előnyök:

 • környezetismereti alapok
 • vizuális szerialitás
 • hang- és képfelismerés
 • párosítás
 • szókincsbővítés
 • auditív memória
 • megfigyelőképesség
 • koncentráció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • automatikus statisztika
 • különböző nehézségű feladatok
 • kézdominancia beállítás
 • időbeli és síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • relációs szókincs
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

Hallottad? Mi volt ez a hang? A játékosoknak különböző helyszíneken (pl. lakás, utca) kell felismerniük és beazonosítaniuk többek között bizonyos jelenségek, állatok, háztartási eszközök hangjait. A játék fejleszti a gyermek auditív és vizuális figyelmét, téri orientációját, logikus-problémamegoldó gondolkodását és a szem-kéz koordinációját.