Kis kukta

Kis kukta

BD-TO0121

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • mennyiségi összehasonlítás
 • téri orientáció
 • matematikai készségek
 • vizuális figyelem

További előnyök:

 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • kreativitás
 • szókincsbővítés
 • megfigyelőképesség
 • szövegértés
 • koncentráció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • logikus gondolkodás
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

A játék alkalmas óvodás, kisiskolás korú, tipikus és atipikus fejlődésű gyermekek matematikai képességének fejlesztésére, a mennyiségfogalom kialakítására, erősítésére. Diszkalkulia esetén ajánlott. A játék során a játékosok a Kis kuktát segíthetik matematikai problémák megoldásában, aki boldog, ha sikeres a próbálkozás.