Képkockák

Képkockák

BD-TO0117

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • vizuális szerialitás
 • síkbeli tájékozódás
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

További előnyök:

 • vizuális memória
 • változatos játékmódok
 • hibamentes tanulás lehetősége
 • szókincsbővítés
 • megfigyelőképesség
 • koncentráció
 • fogalmi gondolkodás
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • időbeli és síkbeli tájékozódás
 • matematikai készségek
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • szeriális orientáció

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

A játékot a szeriális orientációs képességek, analóg gondolkodás, időbeli tájékozódás fejlesztéséhez ajánljuk, akár autistáknak is. Kétféle játékmód közül lehet választani, ezek: a kiegészítés és a sorba rendezés. Az előbbinél a képsor folytatása a feladat, az utóbbinál a kezdő képkocka után meg kell határozni a többi kép helyes sorrendjét. Az egyes módozatoknál könnyű, közepes és nehéz szintek közül választva mindenki a fejlettségi szintjének megfelelő pályán kezdheti el a gyakorlást. Elérhető a hibamentes tanulás funkció, ami a hibázás lehetőségét kiiktatva sikerélményt biztosít az eltérő fejlődésű játékosok számára is.