Képességfejlesztő játékok

Művelettábla

BD-TO0133

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 6 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • síkbeli tájékozódás
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • vizuális figyelem

További előnyök:

 • vizuális memória
 • környezetismereti alapok
 • auditív észlelés, diszkrimináció
 • párosítás
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Számtalálat

BD-TO0126

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 6 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • problémamegoldó gondolkodás
 • vizuális figyelem

További előnyök:

 • síkbeli tájékozódás
 • szókincsbővítés
 • szövegértés
 • betűk, számok felismerése
 • koncentráció
 • fogalmi gondolkodás
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Számtömb

BD-TO0128

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 6 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem

További előnyök:

 • vizuális memória
 • síkbeli tájékozódás
 • párosítás
 • betűk, számok felismerése
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Betűszafari

BD-TO0130

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

További előnyök:

 • vizuális szerialitás
 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • betűk, számok felismerése
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás

Varázstojás

BD-TO0127

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 6 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • fogalmi gondolkodás
 • matematikai készségek
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • formaészlelés

További előnyök:

 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • betűk, számok felismerése
 • koncentráció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • problémamegoldó gondolkodás
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Számszafari

BD-TO0125

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 6 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció

További előnyök:

 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • betűk, számok felismerése
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Kis kukta

BD-TO0121

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • mennyiségi összehasonlítás
 • téri orientáció
 • matematikai készségek
 • vizuális figyelem

További előnyök:

 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • kreativitás
 • szókincsbővítés
 • megfigyelőképesség
 • szövegértés
 • koncentráció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • logikus gondolkodás
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Tünemény sütemény

BD-TO0120

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • síkbeli tájékozódás
 • betűk, számok felismerése
 • matematikai készségek
 • formaészlelés

További előnyök:

 • változatos játékmódok
 • megfigyelőképesség
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Gyöngygyár

BD-TO0118

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • vizuális szerialitás
 • kreativitás
 • téri orientáció
 • vizuális figyelem

További előnyök:

 • vizuális memória
 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • hibamentes tanulás lehetősége
 • szókincsbővítés
 • mennyiségi összehasonlítás
 • megfigyelőképesség
 • szövegértés
 • koncentráció
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • matematikai készségek
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Képkockák

BD-TO0117

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • vizuális szerialitás
 • síkbeli tájékozódás
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

További előnyök:

 • vizuális memória
 • változatos játékmódok
 • hibamentes tanulás lehetősége
 • szókincsbővítés
 • megfigyelőképesség
 • koncentráció
 • fogalmi gondolkodás
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • időbeli és síkbeli tájékozódás
 • matematikai készségek
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • szeriális orientáció

Telitalálat

BD-TO0115

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • szókincsbővítés
 • szövegértés
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs

További előnyök:

 • változatos játékmódok
 • hibamentes tanulás lehetősége
 • koncentráció
 • fogalmi gondolkodás
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • logikus gondolkodás
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Pici piac

BD-TO0114

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • koncentráció
 • logikus gondolkodás
 • munkamemória
 • vizuális figyelem

További előnyök:

 • vizuális memória
 • auditív figyelem
 • auditív észlelés, diszkrimináció
 • auditív szerialitás
 • síkbeli tájékozódás
 • narrációval is elérhető
 • változatos játékmódok
 • kreativitás
 • hibamentes tanulás lehetősége
 • szókincsbővítés
 • auditív memória
 • beszédészlelés, beszédértés
 • szövegértés
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • matematikai készségek
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • szeriális orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Érzelmek

BD-TO0113

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • érzelmi intelligencia
 • párosítás
 • megfigyelőképesség
 • munkamemória

További előnyök:

 • vizuális memória
 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • hibamentes tanulás lehetősége
 • szókincsbővítés
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Iskolai előkészítő II.

BD-TO0119

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 8

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • auditív figyelem
 • auditív memória
 • koncentráció
 • szeriális orientáció

További előnyök:

 • auditív észlelés, diszkrimináció
 • auditív szerialitás
 • síkbeli tájékozódás
 • narrációval is elérhető
 • változatos játékmódok
 • valós képfelismerés
 • logopédiai alapok
 • szókincsbővítés
 • beszédészlelés, beszédértés
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Iskolai előkészítő I.

BD-TO0109

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 10

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • párosítás
 • időbeli és síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • szeriális orientáció

További előnyök:

 • változatos játékmódok
 • valós képfelismerés
 • logopédiai alapok
 • szókincsbővítés
 • megfigyelőképesség
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • matematikai készségek
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Környezetünk hangjai

BD-TO0106

Alapképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 10

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • auditív figyelem
 • auditív észlelés, diszkrimináció
 • auditív szerialitás
 • formaészlelés

További előnyök:

 • környezetismereti alapok
 • vizuális szerialitás
 • hang- és képfelismerés
 • párosítás
 • szókincsbővítés
 • auditív memória
 • megfigyelőképesség
 • koncentráció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • automatikus statisztika
 • különböző nehézségű feladatok
 • kézdominancia beállítás
 • időbeli és síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • relációs szókincs
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Rejtőzködő állatok

BD-TO0105

Alapképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 10

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • megfigyelőképesség
 • téri orientáció
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

További előnyök:

 • környezetismereti alapok
 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • szókincsbővítés
 • koncentráció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • automatikus statisztika
 • különböző nehézségű feladatok
 • kézdominancia beállítás
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • formaészlelés

Dominó

BD-TO0104

Alapképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 10

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • időbeli és síkbeli tájékozódás
 • logikus gondolkodás
 • matematikai készségek
 • vizuális figyelem

További előnyök:

 • vizuális szerialitás
 • párosítás
 • kreativitás
 • mennyiségi összehasonlítás
 • szövegértés
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • automatikus statisztika
 • különböző nehézségű feladatok
 • kézdominancia beállítás
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Kis felfedező

BD-TO0103

Alapképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 10

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • időbeli és síkbeli tájékozódás
 • logikus gondolkodás
 • matematikai készségek
 • vizuális figyelem

További előnyök:

 • programozás kezdeti lépései
 • síkbeli tájékozódás
 • kreativitás
 • mennyiségi összehasonlítás
 • szövegértés
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • fogalmi gondolkodás
 • szem-kéz koordináció
 • automatikus statisztika
 • különböző nehézségű feladatok
 • kézdominancia beállítás
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Színvarázs

BD-TO0102

Alapképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 10

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • megfigyelőképesség
 • logikus gondolkodás
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

További előnyök:

 • szókincsbővítés
 • színkeverés alapjai
 • koncentráció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • automatikus statisztika
 • különböző nehézségű feladatok
 • kézdominancia beállítás
 • formaészlelés