Iskolai előkészítő II.

Iskolai előkészítő II.

BD-TO0119

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 3 - 8

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • auditív figyelem
 • auditív memória
 • koncentráció
 • szeriális orientáció

További előnyök:

 • auditív észlelés, diszkrimináció
 • auditív szerialitás
 • síkbeli tájékozódás
 • narrációval is elérhető
 • változatos játékmódok
 • valós képfelismerés
 • logopédiai alapok
 • szókincsbővítés
 • beszédészlelés, beszédértés
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

A hallási figyelmet, a beszédészlelést, a verbális emlékezetet fejlesztjük, mellyel a gyermek a mások és a saját beszédére is képes lesz figyelni. A feladatokban lehetőséget teremtünk a szóbeli megnyilatkozásra, a beszédkészség serkentésére is. Különböző nehézségű pályák segítik a differenciálást.