IGEKERT

Személyragok alkalmazását támogató applikáció. A játék célja adott szavak átalakítása személyes névmásoknak megfelelően.
Az applikáció kedvez:
 • a személyes névmások és az igék kapcsolatának megértésének,
 • az egyes és többesszám fogalmának elmélyítésének,
 • megnevezés nélküli személyes névmás felismerésben.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • munkamemória
 • problémamegoldó képesség
 • nyelvi készségek
 • nyelvi kompetenciák
A Sajtgolyó a helyesírási készség fejlesztését támogató játék. A játék során a nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása kap fontos szerepet.

Az applikáció célja a j és ly helyes használata az ismert szókincs körében. A tanult helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása.

Begyakorolt szavakban kell megjelölni a j és ly betűket. A játékmódok és különböző nehézségi szintek lehetőséget adnak a differenciálásra.

Játékmódok:
 1. Találd meg a kakukktojást
  Felsorolt szavakból kell kiválasztani azt az egy szót, amelyikben a j hang jelölése máshogy történik, mint a többiben.
  • könnyű: 3 szóból kell kiválasztani a kakukktojást
  • közepes: 6 szóból kell kiválasztani a kakukktojást
  • nehéz: 9 szóból kell kiválasztani a kakukktojást
 2. Segíts az egereknek
  Adott szavakról kell eldönteni, hogy j- vel vagy ly- nal írjuk. A játékmódban további két választási lehetőség:
  • Gyakorlás
  • Felelés
Fejlesztési területek:
 • Helyesírási készség differenciált fejlesztése
 • Aktív szókincs fejlesztése
 • Tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer
 • Élőlény, tárgy, gondolati dolog neve és helyesírása