HŐLÉGBALLON

Matematika órára, otthoni gyakorláshoz hasznos képességfejlesztő játék.
A hőlégballonokon megjelenő műveletek segítségével:
 • a négy alapművelet gyakorlása,
 • a számok, mennyiségek összehasonlítása,
 • a becslés fontosságának kiemelése.
KOROSZTÁLY

6-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális figyelem
 • problémamegoldó gondolkodás
 • koncentráció
 • matematikai készségek
A játék óvodás és iskoláskorú, tipikus és atipikus fejlődésű gyerekek számára készült, matematikai képességeik fejlesztésére. Célja a négy alapművelet gyakorlása, a számok, mennyiségek összehasonlítása a hőlégballonokon megjelenő műveletek segítségével.

A következő játékmódokat lehet beállítani a játék kezdetén: – Számkörök:
 • 0–1000-ig szakaszolva (0–10, 11–20, 21–50, 51–100, 101–500, 501–1000)
– Műveletek:
 • összeadás
 • kivonás
 • szorzás
 • osztás
– Tevékenységek/feladattípusok:
 • legtöbb keresése
 • legkevesebb keresése
 • növekvő számsorrend megállapítása
 • csökkenő számsorrend megállapítása
Mindez az eredmény megadásával, vagy fejben tartásával. A játékot megelőző számkör- és műveletválasztás teremti meg a differenciálás, az ismétlés, gyakorlás, a feladatok fokozatos nehezítésének lehetőségét. A fejben elvégzett művelet eredményét nem minden játékmódban kell megadnia a játékosnak, ezzel lehetősége van a becslés gyakorlására, ami a mindennapi életben praktikus tevékenység. Hibamentes játékmódban működnek a feladatok: a hibázáskor az adott grafiai elem rezeg, lehetőséget adva a játékosnak az újragondolásra.

A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
 • vizuális figyelem
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • síkbeli tájékozódás
 • problémamegoldó gondolkodás
 • matematikai készségek, becslés