HŐLÉGBALLON 2.

Elragadó matematikai gyakorló játék, iskolai vagy otthoni használatra.

Az emelkedő-süllyedő léghajók segítségével:
 • a számok, mennyiségek, mértékegységek összehasonlításának gyakorlása
 • a számok, mennyiségek összehasonlítása,relációk helyességének eldöntése,
 • emlékezetfejlesztés.
KOROSZTÁLY

6-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális figyelem
 • problémamegoldó gondolkodás
 • általános ismeretek
 • matematikai készségek
A játék óvodás és iskoláskorú gyerekek számára készült, matematikai képességeik fejlesztésére. Célja a számok, mennyiségek, mértékegységek összehasonlításának gyakorlása, relációk helyességének eldöntése, valamint emlékezetfejlesztés az emelkedő-süllyedő léghajók segítségével.

A következő játékmódokat lehet beállítani a játék kezdetén:
 • feladatmegoldás
 • igaz-hamis
 • memória
Az első két játékmódban a nehézségi fokozatok a következők: – könnyű:
 • formák 0-5-ig
 • számok 0-5-ig,
 • számok 0-10-ig,
 • igaz-hamis
 • memória
Az első két játékmódban a nehézségi fokozatok a következők: – könnyű:
 • formák 0-5-ig
 • számok 0-5-ig,
 • számok 0-10-ig,
 • formák és számok vegyesen 0-10-ig
– közepes:
 • választható szám-intervallumok: 0-100, 101-500, 501-1000
– nehéz:
 • szomszédos mértékegységek, mennyiségek közötti relációk, pl. cm és dm
 • választható mértékegységek: idő, hossz, tömeg, űrmérték
– nagyon nehéz:
 • nagyobb átváltások, számkör
 • választható mértékegységek: idő, hossz, tömeg, űrmérték
A harmadik, a memória játékrésznél a játékos feladata a léghajók felemelkedésének felidézése a látott, illetve fordított sorrendben. – Tevékenységek/feladattípusok:
 • több-kevesebb keresése
 • legkevesebb, legtöbb keresése
 • növekvő, csökkenő számsorrend megállapítása
 • állítások helyességének eldöntése
 • látott, vagy fordított sorrend felidézése
 • mértékegységek összehasonlítása
A játékot megelőző számkörválasztás teremti meg a differenciálás, az ismétlés, gyakorlás, a feladatok fokozatos nehezítésének lehetőségét. A nehéz és nagyon nehéz fokozatok igazi kihívást is jelenhetnek a játékosoknak, akiknek lehetőségük van a mindennapi életben is hasznos becslés tevékenységének gyakorlására.

Hibamentes játékmódban működnek a feladatok: a hibázáskor az adott grafiai elem rezeg, lehetőséget adva a játékosnak az újragondolásra, javításra.

A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
 • vizuális figyelem
 • vizuális emlékezet, szerialitás
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció, döntési képesség
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • általános ismeretek
 • problémamegoldó gondolkodás
 • matematikai készségek, számfogalom, becslés.